ELBOW-90 DEG. E-18 1PC

In stock
E-18

US $2.25

Elbows E-18

Fits tube 18  9/16" dia
+

Fits tube 18  9/16" dia

Good to know