ELBOW-90 DEG. 1PC E-20

In stock
E-20
Fits tube 20

Good to know