ELBOW-90 DEG. 5PC

In stock
E-10
Fits tub10e

Good to know